۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت [ ۸:۳۱ ]

دیدار دبیراجرایی ، مدیر گروه تشریفات و مدیر کمیته ارتباطات و امور رسانه ای با کوروش محمدی عضو شورای شهر اصفهان


 

ارسال دیدگاه