۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت [ ۸:۲۲ ]

دیدار دبیراجرایی ، مدیر گروه تشریفات و مدیر کمیته ارتباطات و امور رسانه ای با علیرضا روحانی مدیر روابط عمومی شورای شهر اصفهان

ارسال دیدگاه