امروز نقش و جایگاه جوانان در جوامع گوناگون و اعتماد کردن به این نسل نشان از یک کشور موفق در تمام مراحل علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خواهد داشت.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها با اتکاء به جوانان این کشور، موفق به پیروزی‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف شده است. همانطوری که قبل و بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در زمان هشت سال دفاع مقدس نقش پررنگ جوانان و دانشگاهیان را که با بصیرت و آگاهی نسبت به مسائل پیرامون خود وارد عرصه مبارزه شدند و صاحب پیروزی‌های مداوم شدند.
خوشبختانه امروز شاهدیم که جوانان در عرصه‌های مختلف در صف اول مبارزه با دشمن هستند چرا که، جوان امروز همانند جوانان گذشته، بر سه اصل کلی استوار بوده و سرلوح تلاش های خود قرار داده است.
اول، ایمان راسخ به خداوند؛ دوم، به کار گیری هدایت و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری؛ سوم، وحدت بین تمام اقشار جامعه.
باتوجه به نقش و اهمیت جوانان در کشور، منتخبی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد «جوان» در گزارش ذیل جمع آوری شده که به شرح ذیل است:
بی‌تفاوتی و خونسردی جایز نیست
در حرکت عظیم ملت ایران، نسل جوان باید پیشرو باشد. برای نسل جوان – بخصوص نسل جوان دانشجو – بی‌تفاوتی و خونسردی جایز نیست. آن جوانی که به سرنوشت کشور نیندیشد و حوادث و خصومتهایی را که نسبت به کشورش در دنیا سازماندهی می‌شود، نبیند و نسبت به آنها نجوشد و نخروشد، آن جوان لایق این نیست که نام جوان شهروند یک ملت انقلابی را روی خودش بگذارد. روح جوان، آن روح پر تپشی است که در سختیها، به داد کشور و ملت رسید و آنها را نجات داد.
حواستان جمع باشد!
جوانان عزیز! دشمن روی شما سرمایه‌گذاریهای زیادی می‌کند؛ حواستان جمع باشد. عده‌یی را به بی‌تفاوتی می‌کشاند و عده‌یی را دلسرد و مأیوس می‌کند. یأس، بزرگترین آفت جوان است. جوانها بدانند که متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا می‌کند؛ همچنان که امید این‌گونه است. در مقابل یأسی که دشمن می‌خواهد به جوانها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید.
تفکرات سیاسی غلط
امروز، هر اندیشه‌یی که جوان را دچار این احساس بکند که از مسؤولان و پیشروان انقلاب و مدیران کشور جداست، این اندیشه و تفکر، از نوع همان تفکرات سیاسی غلط تزریق شده است. امروز باید ملت و دولت، پشت به پشت و دست به دست هم و در کنار یکدیگر، با تمام توان تلاش کنند تا همه‌ی طلسمهای استکبار و سلطه را بشکنند و از بین ببرند. این، صحنه‌ی بسیار مهم و حساسی است. تفکری که شما را هدایت خواهد کرد و باید بکند، تفکر اسلامی است. باید در دانشگاهها به تفکرات اسلامی و کار اسلامی، خیلی اهمیت بدهید.