عکاس: ملیکا امینی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت [ ۲۱:۳۸ ]

گزارش تصویری بازدید مدیران حوزه اجرایی از ابرپروژه شهرک سلامت اصفهان

ارسال دیدگاه