عکاس: ملیکا امینی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت [ ۲۰:۴۹ ]

گزارش تصویری بازدید مدیران حوزه اجرایی از ابرپروژه سالن اجلاس اصفهان

ارسال دیدگاه